This post is also available in: English (อังกฤษ)

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ Just 4u Box

กล่องของขวัญและสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้นอย่างมีศิลปะ

อยู่ที่เชียงใหม่ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมกาแฟในประเทศไทย เราเริ่ม Just 4u Box เพื่อนำกาแฟรสเลิศมาสู่คนไทย กล่องบอกรับสมาชิกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสำรวจช่างฝีมือท้องถิ่นจากบ้านของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราบรรจุในแต่ละกล่องด้วยความระมัดระวังและเป้าหมายหลักของเราคือการให้ประสบการณ์ชิมกาแฟที่มีคุณภาพจากที่บ้านของคุณ

ทรัพยากร

กล่องสมาชิกคืออะไร
ศูนย์สนับสนุน
มาเป็นผู้ขาย

สินค้าแนะนำ

การสมัครสมาชิกกาแฟ

มาเป็นผู้ขาย

+66 88

Get 5 Drip Coffee Bags For Free

Join our Newsletter and we will ship you 5 drip coffee bags of our favorite coffees.

You have Successfully Subscribed!